Houderschapsbelasting

Houderschapsbelasting, dat is een belasting, die iedere Nederlander met bijvoorbeeld een eigen auto moet betalen, zonder dat je dat eigenlijk zelf weet.

Houderschapsbelasting is namelijk de officiële naam, voor wat we doorgaans motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting noemen.

Het is dan ook eigenlijk een hele rare naam, want je betaald pas, als je ook daadwerkelijk met dat betreffende voertuig op de weg komt.

We bedoelen daarmee, je kunt ook een auto hebben, die in een garage staat, en niet aangemeld is. Toch ben je de houder van dat betreffende voertuig, maar je hoeft geen houderschapsbelasting te betalen, mits je aangeeft dat het voertuig niet gebruikt wordt, en dus er voor zorg draagt, dat het kenteken geschorst is of wordt.

Met een dergelijk voertuig, mag je dan ook niet op de weg rondrijden, maar bijvoorbeeld wel op je eigen terrein.

Houderschapsbelasting – Wegenbelasting

Rij je wel op de openbare weg, dan wordt je ook geacht enerzijds het voertuig bij de RDW aan te melden, en anderzijds houderschapsbelasting te betalen.

Een rare naam dus, voor iets dat iedereen alleen maar kent als wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting.

De officiële omschrijving is dan ook, de belasting die wordt geheven op het bezit van een voertuig.

Maar, of je het nu wegenbelasting noemt, of houderschapsbelasting, de hoogte van de bedragen die je moet betalen, zijn best wel fors, en ook de komende jaren gaat er weer het één en ander veranderen, zoals natuurlijk bijna ieder jaar.

Misschien heb je het de laatste maanden ook al wel een beetje gevolgd, want brancheorganisaties en de minister zijn al maanden aan het steggelen over de veranderingen die de minister graag wilde.

Daarbij lijkt de minister omtrent de houderschapsbelasting, althans op dit moment, het voorstel van de brancheorganisaties te gaan volgen.

Hoe dit precies gaat uitpakken, is nog niet precies bekend, maar we kunnen al wel een klein beetje de sluier omhoog trekken…..

De houderschapsbelasting, of wegenbelasting, zal in ieder geval niet lager worden, en waarschijnlijk wel weer een stukje omhoog gaan.

Houderschapsbelasting
Beoordeel ons